Pwt 14,1

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Inne praktyki zabobonne
14 1 Wy jesteście dziećmi* Pana, Boga waszego. Po zmarłym* nie będziecie nacinać sobie skóry ani strzyc krótko włosów nad czołem,


Przypisy

14,1 - "Dziećmi" - godność ta, oznaczająca przynależność do Boga, wynika z przymierza z Nim. Podobnie w sensie indywidualnym: Pwt 32,5; Iz 1,2nn; Iz 30,1; "zmarłym" - kult boga Baala, uosobienia zamierającej i ożywiającej się przyrody.

Zobacz rozdział