Pwt 14,13-18

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Podział zwierząt na czyste i nieczyste*
14 13 * wszelkich odmian kani, sępa i sokoła, 14 żadnego gatunku kruka, 15 strusia, sowy, mewy, żadnej odmiany jastrzębia, 16 puszczyka, ibisa, łabędzia, 17 pelikana, nurka, ścierwika, 18 bociana, żadnej odmiany czapli, dudka i nietoperza.


Przypisy

14,3 - Niektóre z nazw ptaków są hipotetyczne.
14,13 - (Pwt 14,13-18) - Niektóre z nazw ptaków są hipotetyczne.

Zobacz rozdział