Pwt 14,2

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Inne praktyki zabobonne
14 2 bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu: was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.


Zobacz rozdział