Pwt 17,7

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Nadużycia w zakresie kultu
17 7 Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić*, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie.


Przypisy

17,7 - Przez ukamienowanie (por. Pwt 13,10n).

Zobacz rozdział