Pwt 18,11

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Kulty potępione
18 11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych*.


Przypisy

18,11 - Por. Wj 22,17; Kpł 19,31; Kpł 20,6.27; Lb 23,23; 1 Sm 15,23; 1 Sm 28,3-25 (inicjatorem jedynego, opisanego w Piśmie św. przekładu zapytywania zmarłych o przyszłość był król Saul, mimo że sam poprzednio wydał zakaz takich praktyk; por. przypis tamże).

Zobacz rozdział