Pwt 18,3

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Kapłani-lewici
18 3 Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu, składającego ofiary: z cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek.


Zobacz rozdział