Pwt 19,1n

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Prawo zemsty - miasta ucieczki
19 1 Gdy Pan, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię ci daję, abyś je z niej wypędził i zamieszkał w ich miastach i domach - 2 ustanowisz sobie trzy miasta w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, abyś go posiadł.


Zobacz rozdział