Pwt 19,6

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Prawo zemsty - miasta ucieczki
19 6 aby ściągający mściciel krwi wzburzony gniewem nie dosięgnął go ze względu na zbyt daleką drogę i życia go nie pozbawił, gdyż ten nie jest winien śmierci, bo nie żywił zastarzałej nienawiści do zmarłego.


Zobacz rozdział