Pwt 2,11

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Nie napadać na Moabitów!
2 11 Zaliczano ich do Refaitów*, jak i Anakitów. Lecz Moabici nazywają ich Emitami.


Przypisy

2,11 - Nazwa dotyczy raczej struktury fizycznej. Zaliczano do nich ludy etnicznie różne.

Zobacz rozdział