Pwt 23,1

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Wyłączenie ze społeczności Izraela
23 1 Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza* ojca swego.


Przypisy

23,1 - O ile "rozciągnięcie brzegu płaszcza" na kobietę oznaczało poślubienie jej (Rt 3,9), o tyle "odkrycie" jest zamachem na wyłączne prawo męża (zob. Pwt 27,20).

Zobacz rozdział