Pwt 23,5n

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Wyłączenie ze społeczności Izraela
23 5 za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu* i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama*, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. 6 Lecz Pan, Bóg twój, nie chciał słuchać Balaama, i Pan, Bóg twój, zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan, Bóg twój, umiłował ciebie.


Przypisy

23,5 - "Z Egiptu" - por. Lb 20,14-21. "Balaama" - por. Lb 22-24; Lb 31,8.

Zobacz rozdział