Pwt 24,16

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Ochrona słabych
24 16 Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech*.


Przypisy

24,16 - Prawo odpowiedzialności zbiorowej stosowano na całym Bliskim Wschodzie (Kodeks Hammurabiego i asyryjski). Ujęcie tutaj podane zna już Rdz 18,23-32; 2 Sm 24,17; 2 Krl 14,6. Pwt przechowuje dawne tradycje (por. Jr 31,29n; Ez 18,1-20).

Zobacz rozdział