Pwt 27

MOWY KOŃCOWE
Spisanie Prawa
27 1 Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam. 2 A po przejściu Jordanu do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. 3 Wypiszesz wszystkie słowa tego Prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje Pan, Bóg twój - ziemi opływającej w mleko i miód - jak wam przyrzekł Pan, Bóg ojców waszych. 4 Gdy przejdziecie Jordan, postawicie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie. 5 I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. 6 Z kamieni nieciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. 7 Jemu złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie je na miejscu i będziecie się cieszyć wobec Pana, Boga swego. 8 Na kamieniach wypiszecie wszystkie słowa tego Prawa. Wyryjcie je dobrze! 9 Potem Mojżesz i kapłani-lewici rzekli do całego Izraela te słowa: Zamilknij, Izraelu, i słuchaj, w dniu dzisiejszym stałeś się narodem Pana, Boga swego. 10 Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i wypełniał Jego polecenia i prawa, które ja ci dzisiaj daję.
Przekleństwa i błogosławieństwa*
11 Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie: 12 Gdy przekroczycie Jordan, staną na górze Garizim, by błogosławić lud: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin. 13 A na górze Ebal staną, by przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan i Neftali. 14 Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela: 15 «Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym». A w odpowiedzi cały lud powie: «Amen»*. 16 «Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką». A cały lud powie: «Amen». 17 «Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego». A cały lud powie: «Amen». 18 «Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze». A cały lud powie: «Amen». 19 «Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy». A cały lud powie: «Amen». 20 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca»*. A cały lud powie: «Amen». 21 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud powie: «Amen». 22 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki». A cały lud powie: «Amen». 23 «Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową». A cały lud powie: «Amen». 24 «Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu». A cały lud powie: «Amen». 25 «Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego». A cały lud powie: «Amen». 26 «Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich». A cały lud powie: «Amen».


Przypisy

27,11 - Należały one do stylu prawodawstwa Bliskiego Wschodu.
27,15 - Tzn.: "Tak jest".
27,20 - Zob. Pwt 23,1.

Zobacz rozdział