Pwt 27,20

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa i błogosławieństwa*
27 20 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca»*. A cały lud powie: «Amen».


Przypisy

27,11 - Należały one do stylu prawodawstwa Bliskiego Wschodu.
27,20 - Zob. Pwt 23,1.

Zobacz rozdział