Pwt 27,26

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa i błogosławieństwa*
27 26 «Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich». A cały lud powie: «Amen».


Przypisy

27,11 - Należały one do stylu prawodawstwa Bliskiego Wschodu.

Zobacz rozdział