Pwt 28,26

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa za występki
28 26 Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał.


Zobacz rozdział