Pwt 28,53

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa za występki
28 53 Będziesz zjadał owoc swego łona: ciała synów i córek, danych ci przez Pana, Boga twego - wskutek oblężenia i nędzy, jakimi twój wróg cię uciśnie.


Zobacz rozdział