Pwt 29,17

MOWY KOŃCOWE
Wierność wobec przymierza
29 17 Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Pana, Boga waszego, idąc służyć bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun*.


Przypisy

29,17 - Tzn. niech nie będzie między wami nikogo, kto by namawiał do niewierności Bogu (por. Dz 8,23; Hbr 12,15).

Zobacz rozdział