Pwt 29,22

MOWY KOŃCOWE
Wierność wobec przymierza
29 22 «Siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi!» Nie obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości*.


Przypisy

29,22 - Por. Rdz 18,20nn; Rdz 19,1-29.

Zobacz rozdział