Pwt 29,3

MOWY KOŃCOWE
Pomoc Boga a niewdzięczność ludu
29 3 Nie dał wam Pan aż do dnia obecnego serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały*.


Przypisy

29,3 - Zrozumienie więc i wierność wobec Prawa zależą od łaski Bożej.

Zobacz rozdział