Pwt 31,14

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Pouczenia Pańskie
31 14 Pan rzekł do Mojżesza: «Oto zbliża się czas twojej śmierci. Zawołaj Jozuego i stawcie się w Namiocie Spotkania, abym dał mu swoje nakazy». Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w Namiocie Spotkania.


Zobacz rozdział