Pwt 31,7

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Jozue następcą Mojżesza
31 7 Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: «Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie.


Zobacz rozdział