Pwt 32,26-28.30.35cd-36ab

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 32,35cd * 32,36ab
OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Hymn Mojżesza*
Czemu nie zgładzeni?
32 26 I rzekłem: Ja ich wygładzę, wygubię ich pamięć u ludzi. 27 Alem się bał drwiny wroga*, że przeciwnicy ich będą się łudzić, mówiąc: Nasza ręka przemożna, a nie Pan uczynił to wszystko. 28 Gdyż jest to plemię* niemądre i nie mające rozwagi. 30 Jak może jeden odpędzać tysiące, a dwóch odpierać dziesięć tysięcy? Dlatego, że ich sprzedała ich Skała, że Pan na łup ich wydał.
Bóg ocali swój lud
35 Moja* jest odpłata i kara, w dniu, gdy się noga ich potknie. Nadchodzi bowiem dzień klęski, los ich gotowy, już blisko". 36 Bo Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom; gdy ujrzy, że ręka omdlała, że niewolników już nie ma ni wolnych.


Przypisy

32,1 - Pieśń ułożona jest wg schematu sądu Bożego nad narodem. Jest to podstawa nauki proroków. Filologia każe pochodzenie jej datować na wieki XI - VIII przed Chr.
32,27 - Nie unicestwi Izraela ze względu na wrogów, którzy chełpiliby się przypisując zwycięstwo sobie.
32,28 - Dotyczy wrogów Izraela.
32,35 - LXX: "na dzień pomsty", lecz por. Rz 12,19.

Zobacz rozdział