Pwt 32,35n

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Hymn Mojżesza*
Bóg ocali swój lud
32 35 Moja* jest odpłata i kara, w dniu, gdy się noga ich potknie. Nadchodzi bowiem dzień klęski, los ich gotowy, już blisko". 36 Bo Pan swój naród obroni, litość okaże swym sługom; gdy ujrzy, że ręka omdlała, że niewolników już nie ma ni wolnych.


Przypisy

32,1 - Pieśń ułożona jest wg schematu sądu Bożego nad narodem. Jest to podstawa nauki proroków. Filologia każe pochodzenie jej datować na wieki XI - VIII przed Chr.
32,35 - LXX: "na dzień pomsty", lecz por. Rz 12,19.

Zobacz rozdział