Pwt 33,15

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 15 przez skarby z gór starożytnych, przez bogactwo odwiecznych pagórków,


Zobacz rozdział