Pwt 33,5

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 5 Był Król w Jeszurunie*, gdy się zeszli książęta narodu, zgromadziły się pokolenia Jakuba.


Przypisy

33,5 - Zob. przypis do Pwt 32,15.

Zobacz rozdział