Pwt 33,5.26

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Błogosławieństwo Mojżesza
33 5 Był Król w Jeszurunie*, gdy się zeszli książęta narodu, zgromadziły się pokolenia Jakuba. 26 Do Boga Jeszuruna* nikt niepodobny, by tobie pomóc, cwałuje po niebie, po obłokach, w swym majestacie.


Przypisy

33,5 - Zob. przypis do Pwt 32,15.
33,26 - Zob. Pwt 32,15.

Zobacz rozdział