Pwt 34,5

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Śmierć Mojżesza
34 5 Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański.


Zobacz rozdział