Pwt 34,9

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA
Śmierć Mojżesza
34 9 Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza.


Zobacz rozdział