Pwt 4,15

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Unikać bałwochwalstwa!
4 15 Pilnie się wystrzegajcie - skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie -


Zobacz rozdział