Pwt 4,37

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Wielkość Bożego wybrania
4 37 Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą.


Zobacz rozdział