Pwt 5,17

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 17 Nie będziesz zabijał.


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).

Zobacz rozdział