Pwt 5,18

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 18 Nie będziesz cudzołożył.


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).

Zobacz rozdział