Pwt 5,9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Dziesięcioro Przykazań*
5 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,


Przypisy

5,1 - Dekalog jest tu poszerzony w porównaniu z Wj 20,2-17 (zob. przypisy).

Zobacz rozdział