Pwt 6,13

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Miłość Boga
6 13 Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał.


Zobacz rozdział