Pwt 6,14

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Miłość Boga
6 14 Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów,


Zobacz rozdział