Pwt 6,8n

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Miłość Boga
6 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak*. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach*.


Przypisy

6,8 - Zob. Wj 13,16.
6,9 - Dosłowne rozumienie tego nakazu dało początek u Żydów tzw. mezuzom.

Zobacz rozdział