Pwt 7,8

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Wybranie - dowodem umiłowania Bożego
7 8 lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.


Zobacz rozdział