Pwt 8,3

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Próba na pustyni
8 3 Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana*.


Przypisy

8,3 - Podkreślona jest obietnica Boża (por. Wj 16,4n; Mt 4,4).

Zobacz rozdział