Pwt 9,9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bałwochwalstwo na Synaju
9 9 Gdy wchodziłem na górę, by otrzymać kamienne tablice Przymierza, zawartego z wami przez Pana, i czterdzieści dni i czterdzieści nocy przebywałem na górze nie jedząc chleba, nie pijąc wody,


Zobacz rozdział