Pwt 1,44

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Bezskuteczna wyprawa
1 44 Wyszli naprzeciw wam Amoryci, mieszkający w tych górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma.


Zobacz rozdział