Pwt 10,8

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Arka Przymierza, wybór Lewiego
10 8 W tym czasie wybrał Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pańskiego, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, [co dzieje się] aż do tego dnia*.


Przypisy

10,8 - Por. Lb 1,48-53; Lb 3,1-10; Lb 4,1-33.

Zobacz rozdział