Pwt 14,21

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Podział zwierząt na czyste i nieczyste*
14 21 Nie będziecie spożywać żadnej padliny. Dasz to do spożycia przychodniowi w twej miejscowości albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteś narodem świętym dla Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki*.


Przypisy

14,3 - Niektóre z nazw ptaków są hipotetyczne.
14,21 - Zob. Wj 23,19.

Zobacz rozdział