Pwt 15,3

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Rok szabatowy
15 3 Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka.


Zobacz rozdział