Pwt 20,16-17

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Zdobywanie miast*
20 16 Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. 17 Gdyż klątwą obłożysz Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój,


Przypisy

20,10 - Tego rodzaju prawo wojenne stosowały wszystkie ówczesne ludy.

Zobacz rozdział