Pwt 22,5

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Różne przepisy
22 5 Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego*.


Przypisy

22,5 - Chodzi o zmianę ubrania ze względu na kulty pogańskie lub magię.

Zobacz rozdział