Pwt 25,19

KODEKS DEUTERONOMICZNY
Wypędzenie Amalekitów
25 19 Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!


Zobacz rozdział