Pwt 27,15-26

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa i błogosławieństwa*
27 15 «Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym». A w odpowiedzi cały lud powie: «Amen»*. 16 «Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką». A cały lud powie: «Amen». 17 «Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego». A cały lud powie: «Amen». 18 «Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze». A cały lud powie: «Amen». 19 «Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy». A cały lud powie: «Amen». 20 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odkrywa brzeg płaszcza swojego ojca»*. A cały lud powie: «Amen». 21 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud powie: «Amen». 22 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie ze swoją siostrą, córką ojca swego albo córką swojej matki». A cały lud powie: «Amen». 23 «Przeklęty, kto obcuje tak ze swoją teściową». A cały lud powie: «Amen». 24 «Przeklęty, kto w ukryciu wymierzy cios [śmiertelny] bliźniemu». A cały lud powie: «Amen». 25 «Przeklęty, kto bierze podarunek, by rozlać krew niewinnego». A cały lud powie: «Amen». 26 «Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich». A cały lud powie: «Amen».


Przypisy

27,11 - Należały one do stylu prawodawstwa Bliskiego Wschodu.
27,15 - Tzn.: "Tak jest".
27,20 - Zob. Pwt 23,1.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Księga Powtórzonego Prawa

Pwt

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Portal dla ludzi z duszą!

Portal dla ludzi z duszą!