Pwt 27,21

MOWY KOŃCOWE
Przekleństwa i błogosławieństwa*
27 21 «Przeklęty, kto obcuje cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem». A cały lud powie: «Amen».


Przypisy

27,11 - Należały one do stylu prawodawstwa Bliskiego Wschodu.

Zobacz rozdział