Pwt 29,4

MOWY KOŃCOWE
Pomoc Boga a niewdzięczność ludu
29 4 Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni; a nie podarły się na was szaty ani obuwie na waszych nogach.


Zobacz rozdział